6 Haziran 2015 Cumartesi

Gönen’li Milletvekiller (*) (Sedat Günay, 6 Haziran 2015)


Gönen’li Milletvekiller (*)

Osman Niyazi BURCU (1875–1955) Gönen doğumludur. Tanınmış hukukçu Av. Vedat Burcuoğlu’nun amcasıdır. Erzincan, Van, Gaziantep ve İzmir olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde savcılık ve yargıçlık yapmıştır. 2. Dönem Karesi, 3. Dönem Balıkesir, 4. Dönem Çanakkale, 5, 6, 7 ve 8, Dönem Balıkesir Milletvekili oldu. Yedi dönem milletvekilliği yaparak kırılması güç bir rekorun sahibi olmuştur.17 Haziran 1955’de vefat etmiştir.                  
                                                                                                            
Yahya PELVAN (1910–1984) Gönen doğumludur. Gönen’li köklü ailelerden olan Pelvan’ların en tanınmış kişisidir. Gönen Ortaokulu’nda, daha sonrada Lisesi’nde Tarih Öğretmenliği ve 1968 yılında açılışından itibaren de Lise Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 9.ve 10 Dönem (1950-1957) Balıkesir Milletvekili olarak görev yapan Yahya Pelvan 4 Aralık1984 tarihinde vefat etmiştir.    
                                                                    
M. Zeki YÜCETÜRK (1928-1996) Gönen doğumlu olup meslekten Ziraat Yüksek Mühendisi olarak yurdun çeşitli yerlerinde Ziraat Bölge Şefliği görevinde bulunmuştur. Tarım Bakanlığı Müsteşarlığı ve 12 yıl süreyle de Türkiye Ziraat Odaları Genel Sekreterliği görevini yürüten Yücetürk TBMM’nin 13. Dönemi’nde Balıkesir Milletvekilliği yapmıştır. 6 Aralık 1996’da vefat etmiştir.                                       
                                                        
Kemal ERDEM (1924–2005) Gönen’de doğmuş olup bu ilçeye uzun yıllar hizmet vermiş olan “Noter Hakkı”nın oğlu olarak tanınır. Uzun yıllar ticaretle iştigal ettikten sonra 1972’den itibaren Gönen Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 14.Dönem’de Balıkesir Milletvekili olarak seçilen Kemal Erdem 1 Haziran 2005 tarihinde vefat etmiştir. 
                              
M. Niyazi GÜRER 1915 Gönen Salihiye ( Koçbayır ) köyü doğumlu. Orman Yüksek Mühendisidir. İş yaşamı Bandırma’da nakliyat ve ticaretle uğraşarak geçmiştir. Gençliğinde hep sosyal hayatın içinde olaraktan Fakülte Talebe Cemiyeti, Halkevi, Kızılay Kurumu, İdman Yurdu Kulübü başkanlıklarında bulunmuştur. 1969–1973 yıllarında 14. Dönem Balıkesir Milletvekili olmuştur. 17 Mayıs 1998’de vefat etmiştir.

İlhan ÖZBAY öğretmenler Ethem ile Nakiye ÖZBAY’ın oğulları olarak 1930 yılında Gönen’de doğmuştur. Avukat olan Özbay 1968 yılında siyasete girip beş yıl süreyle İstanbul İl Daimi Encümeni yapmıştır. TBMM’nin 15 ve 16. Dönemleri’nde İstanbul Milletvekilli olarak görev yapmış olan Özbay yaşamını halen İstanbul’da sürdürmektedir. 

İsmet Önder KIRLI 1939 Gönen doğumludur. Balıkesir Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur. Talebeliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2. Şube’de görev yapmıştır. Gürün, İstanbul, Sarıköy ve Balıkesir’de öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. TÖS’ün ve diğer iki öğretmen derneğinin genel sekreterlik görevlerini yürütmüş, Balıkesir Baro Başkanlığı yapmıştır, 18. ve 20. Dönem Balıkesir Milletvekili. Ankara ve Balıkesir’de yaşıyor (**).

Hüseyin BALYALI, 1942 Gönen Bayramiç Köyü doğumlu olup Eskişehir Ticari ilimler Akademisi mezunudur. Maliyeci olarak Bandırma Belediyesi’nde Hesap İşleri Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü ile Baş Kontrolörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Bursa, Diyarbakır, Ankara Defterdarlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müşavirliği yapmıştır.19.dönem Balıkesir Milletvekilidir.         
              
Turhan ÇÖMEZ 1965 Gönen Paşaçiftlik köyü doğumludur. İÜ Tıp Fakültesi mezunu olan Çömez Erzurum Sağlık Ocağı ve Bandırma Devlet Hastanesi’nde hekim olarak, İstanbul Vakıf Gurebâ Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 22. Dönem Balıkesir Milletvekilidir. Halen İngiltere’de yaşıyor.

Namık HAVUTÇA 20 Temmuz 1957'de Bandırma - Mısakça köyünde doğdu. Babası Hasan, annesi Nadide'dir. Ailesi Gönen Havutça Köyü’nden olup halen orada yaşamaktadır. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Lisansını tamamladı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve ardından Ankara Siyasal Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Tarih öğretmeni olarak görev yaptı Bandırma İktisat Fakültesinde İnkılâp Tarihi dersleri sundu. Serbest avukat olarak çalıştı. Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.  Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Bandırma Belediye Meclisi Üyeliği ve CHP Grup Sözcülüğü ile Balıkesir İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. ADD ve ÇYD gibi STK’ların yanı sıra Bandırma Arama Kurtarma Derneği, Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği’nin de üyesi olan Havutça 24. Dönem Milletvekilliği’nin ardından şimdi de 25. Dönem Milletvekili olarak görev yapıyor. Orta düzeyde İngilizce bilen Havutça, evli ve iki çocuk babasıdır.
                                         
Ahmet AKIN 1973 Doğumlu. İlk ve ortaokulu Gönen’de okudu. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 7 Haziran 2015 tarihli Genel Seçimlerde  CHP Balıkesir’den 25.Dönem Milletvekili seçilerek TBMM’ne girdi.

Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra “Yenilebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” hakkında eğitim ve seminere katılarak bu konuda uzmanlaşmaya yöneldi. Enerji şirketlerinde genel müdürlük yaptı ve üst düzey yürütücü, “CEO” görevinde bulundu. Evli ve iki çocuklu olan Akın İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.



(*) Gönen’li milletvekili olan İrfan Solmazer hakkındaki bilgi notu “Ordu Mensupları“ başlığı altında sunalacağından burada verilmemektedir.   

(**) Önder Kırlı’nın kaleme aldığı yapıtlar şunlardır : Bir Görevin Hesabı”, “Osmanlı Meclisi Mebusanı”ndan TBMM’ye Balıkesir Milletvekileri”, “Balıkesir’de CHP’nin Tarihi”ve “Balıkesir Barosu Tarihi”.



                                            

2014 Gönen Kültür Yıllığı Hakkında (Mustafa Özcan, 6 Haziran 2015)


2014 Gönen Kültür Yıllığı Hakkında

Gönen Kültür Platformu, GKP yakında idrak edeceği birinci yılında önemli somut bir ürünü ortaya çıkarmak hedefiyle 2014 Gönen Kültür Yıllığı projesi kapsamı ile çalışmalar yürütmektedir.

GKP böyle bir “Kültür Yıllığı” ile Platform’un kendi yaptığı çalışmaların yanı sıra 2014 yılı içinde Gönen’de gerçekleştirilmiş diğer kültürel faaliyetlerinin de tanıtılıp kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. Bu suretle, kültür alanının gelecekte daha verimli ve uyumlu bir işlev görmesi gaye olarak edinilmiş bulunmaktadır.  

Doğaldır ki, böyle bir kapsamda olması hedeflenen “Kültür Yıllığı”nın hazırlanması için 2014 yılında Gönen’deki kurum, dernek ve kuruluşlarca yapılmış olan kültürel etkinliklerin envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla, 2014 yılı içinde sadece toplum geneline yönelik fazla sayıda olamayan çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarca düzenlenmiş veya gerçekleştirilmiş kültür faaliyetleri kayıt altına alınmış olacaktır. Öte yandan, envanterin ileriki yıllarda yapılacak kültür planlamaları için “veri tabanı ve göstergeler” mahiyeti ile kullanılabilecek şekilde hazırlanarak kayda alınması öngörülmektedir.

Kültür Yıllığı”na konu olacak kültürel faaliyetleri yapabilecek kurum,  kuruluş ve organizasyonlar olarak Kaymakamlığın ilgili birimleri ve Belediye Kültür İşleri gibi resmi kurumlar, oda, vakıf, dernek ve birlik şeklindeki STK’lar, şirket veya şahıs şeklindeki özel tüzel kişilikler ile tüzel kişiliği olmaksızın genel için kültürel faaliyet gösterenler olduğu kayda geçirilmiştir.

Gönen Kültür Platformu tarafınca “Kültür Yıllığı”na konulması ön görülen materyal olarak GKP-Blog’ta başlangıcından bu yana yayımlanmış ve de yayımlanacak olan makale, yazı ve etkinlik duyurusu niteliğindeki görsel malzeme ve metinlerdir.
Bu kapsamda saptananlar olarak başta tarafımca hazırlanmış Gönen ile ilgili 10 civarında makale ile kitap tanıtım yazısı ve zaman içinde bunlara eklenecek olanlar olmak üzere Sedat Günay tarafından Gönen’li olarak tanınmış milletvekilleri, ordu mensupları, akademisyenler, sporcular v.b. kişileri konu edinen yazılardır. Bu yazılar için Günay’ın başlangıç ifadesini alıntılayarak

“Gönen Kültür Platformu olarak ; ‘Gönen’de doğmuş veya yetişmiş;  mesleki başarısı, veya özel yeteneği ile Gönen sınırlarını aşarak, en az yurt çapında başarı, şöhret edinerek iz bırakmış hemşerilerimizin’  kısa yaşamlarını, çalışmalarını aktararak tarihe not düşülmesini hedefledik. Bu isimleri belirlerken; saydığımız ilkelerden hareket ederek adil olmaya gayret ettik.”

şeklindeki kabul ve düşüncelerini belirteyim. Bu kapsamda ilk olarak Gönen’li Milletvekilleri ile yazısı yayımlanmaktadır. Gönen’li tanınmışlar yazı dizisi içinde belediye başkanları Abdurrahman Kural tarafından, sanayici ve iş adamaları ise tarafımca hazırlanacaktır.


Mustafa Özcan (6 Haziran 2015)