17 Mart 2018 Cumartesi

Karesi Vilayeti Tarihçesi - Bölüm 3 (*)


Günümüz diline kazandıran;
ABDULLAH YILMAZ / Gönen

TRUVA SAVAŞI VE MYSİA
Truva hükümdarı (Lavmedon)un oğlu (Priyam) Yunanlılarla olan meşhur Truva Savaşında diğer bazı Küçük Asya kavimleri gibi Mysialıları da yönetimine almıştı. Bu sırada Mysiadaki aşağıdaki hükümetler Truvalıların siyasi etkisi altındaydı.
Truva Savaşı sırasında Truva civarında (Silisyenler) oturuyorlardı. Yunanlılar buraya geldikleri zaman Silisyenlerin (Mines) ve (Aetyon) isimlerinde iki reisleri vardı. Bunlardan birincisi Lirnesos21 beldesinde diğeri (Plakos) dağı eteğinde bulunuyorlardı.  Savaştan sonra Aşil (Silizyen)lerin her iki şehrini de tahrip etmiş ve Silizyenler de Kilikyaya giderek Suriyelilerden o bölgeyi almışlar ve oraya yerleşmişlerdir. Yine bu esnada (Lelej) kavmi Silizyenlerin komşusu olarak Mysiadaydılar. Bunlar Adremityum Körfezinin kuzeyinde yerleşmiş olup şehirleri İde dağının İn (Sanneiyueyis) nehri civarında (Pedesos) şehriydi.22 Bu şehir de (Aşil)in (Tebe) ile 23 (Lirnesos)a saldırması sırasında onun tarafından tahrip edildi.
Eski Dardenos şehri (Hellospont) girişinde olup(Peropontid)e kadar devam eden sahilde merkezi (Arizbe) olan bir hükümet vardı. Şehir (Selleis) nehri kenarında olup kralı (Azipos)isminde birisiydi.(Azipos) müttefiki (Priyam)ın ordularından birine kumanda ediyordu. (Prikot)(Prakatiyun)(Sistus) ve (Abidus) şehirleri de bu krala aitti.
Arizbe hükümetinin doğusunda Propontid sahilinde (Granik) nehrine doğru aynı adı olan şehirlerden başka (Apasus) (Pitia)  şehirlerini içeren (Adreste)de küçük bir hükümet vardı.25 Bu şehrin de doğusunda ve içinde (Zeleya=Sarıköy)lülere ait arazi bulunuyordu. (Zelea) arazisini (İde) dağından çıkan (Ezepos=Gönen) nehri suluyordu. Zelealılar (Likeon)un oğlu(Pandaros)un kumandasında olarak  Truvalılara destek kuvvetlerle yardım etmişlerdi.
Bu saydığımız kavimlerin (İliyun) da denilen 26 Truva krallarının etkisi altında oldukları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Homer; Truva kralları etkisinin Limniden Hellespon ve Frijyaya kadar geçerli olduğunu kaydediyor.
Mysialılar Karesi ve çevresine yerleştikleri tarihten itibaren ilk aşiret güçleri müstesna olmak üzere tam bağımsız bir devlet kuramayarak zaman zaman galip gelen devletlere tabi olmuşlardı.
Mysialıların ilk devirlerinde (Truva) devletine tabi oldukları kuvvetle muhtemeldir. Mysialılar bu savaşa (Karumis) ve uğurlu (Önüm) kumandasında olarak katılmışlardı. Yine Mysia bölgesinde olan Zeleya hâkimi (Pandaros)da emrindekilerle bu savaşta büyük fedakârlıklar göstermiş ve bu yüzden öldürülmüştü.
21-Lirnesos=Edremit’in Havran köyü ile Burhaniye arasındaymış
22-Edremit körfezinin kuzey sahilindedir
23-Tebe=Edremit civarındaydı
24-Arizbe=Lâpseki ile Çanakkale kasabaları arasında takriben (Perkut= Burgaz) taraflarına düşüyor. 
25-Adrestea=Bu şehrin bu günkü yeri bilinmemektedir.(Homer) bu şehrin (Tire) dağı üzerinde olduğunu kaydediyor.
26-İlyun=Truva şehrinde asıl kalenin ismi ise de sonradan hükümete sancak olmuştur.
27-Hicretten yaklaşık (1330) sene önce Lidya hükümdarı (Kutun)un vefatından sonra Türkler Küçük Asya’yı işgal etmişlerdir.
….
(*)Karesi fahri hemşerisi ve Maarif Müdürü İsmail Hakkı’nın (Uzunçarşılı) yazıp ilk baskısı İstanbul’daki Hüsnü Tabiat Matbaası tarafından 1925’te yapılan 143 sayfalık kitabın Abdullah Yılmaz’ca Mayıs 2017’de orijinalinden günümüz diline aktarılan üçüncü bölümüdür. Devam edecektir.