2 Temmuz 2015 Perşembe

Gönenli Şehitlerimiz -I- (*) (Sedat Günay, 3 Temmuz 2015)


Gönenli Şehitlerimiz -I- (*) 
  
1. Milli Mücadele Şehitleri 

Kaymakam (Yarbay) Rahmi Bey 

1882 İstanbul İstinye doğumlu. 1898’de Harbiye’den teğmen olarak mezun olmuştur. Balkan savaşları, I.dünya savaşında görev almış, Filistin’e atandıktan sonra Çanakkale savaşlarında, Kurtuluş Savaşında görev almıştır. Rahmi Bey 1918 ‘de Kaymakam (Yarbay) olmuştur. İzmir’in işgalinden sonra 56. Fırka ile birlikte Bekir Sami Bey komutasına girmiş, Bursa’dan, İstanbul Hükümeti’nin örgütlediği Ahmet Aznavur çetesini takip için Gönen’e gönderilmiştir. Emrindeki 100 piyade, 30 süvari ve yerel milislerle giriştiği çatışmada, sayıca yetersiz kalmış birliği olan dağılınca, Balıkesir’deki  Milli Kuvvetlere katılmak üzere intikali sırasında Üçpınar köyü civarındaki dere yatağında Yunan işgal kuvvetlerinin yerli halk içinden sağladığı işbirlikçilerce pusuya düşürülme sonucu şehit edilmiştir.                 

Bu olayı haber alan Harbiye’den arkadaşı Mustafa Kemal’in çok üzüldüğü söylenir.

Belediye Reisi Hüseyin Çavuş

Bu rahmetli şehidimiz ile ilgili bilgiler; döneminde Gönen Belediye Başkanı olduğu için o bölümde yer almıştır.

Müftü Şevket Efendi

Gönen’de doğmuştur. Babası Kara Kadı namıyla bilinen Naip Hüseyin Efendi’dir. Hüseyin Efendi Amasya’dan Gönen’e Naip ( kadı vekili ) olarak atanmış, Gönen’e yerleşmiş ve buradan evlenmiştir. Akçaali Mahallesinde oturan aile, bireyleri esmer olduğu için “kara kadılar” diye tabir edilerek anılmıştır. Gönen’de Aznavur isyanını yaşamakta olduğu sırada Müftü olarak atanmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvay-ı Milliye Teşkilatı için camilerde vatanseverlik üzerine vaaz ve irşatlarda bulunmuş, Padişah ve Halifeliğin propagandalarına karşı durmuş, Aznavur Ahmet aleyhine fetvalar verip halkı milli uyanışa çağırmıştır. Vatansever bir kişiliğe sahip olan Şevket Efendi; Aznavur’un Gönen’i 2. kez işgalinin ertesi günü  4.Nisan.1920 tarihinde  evinden alınarak şehrin güneyindeki “Gerenler Bağları” mevkiinde şehit edilmiştir.                                                                                                               
Yüzbaşı Esat Bey

1882 Gönen Dereköy doğumludur. Yüzbaşılık rütbesine kadar ordu hizmeti veren Esat Bey daha sonra Sason ve Bulancak, Antalya ve İskenderun’da Kaymakamlık daha sonra da Kerek’te Mutasarrıflık (*) yapmıştır. I.dünya savaşında Amman’da esir düşmüş, savaş sürerken bir kolunu kaybetmiş ve köyüne dönmüştür. Mili Mücadele başlangıcında kurulan tabura kumanda edecek kişi bulunamayınca, 40 günlük evliliğine ve bir kolu olmamasına rağmen görevi devralmış, birliğin başına geçmiştir.  Ancak Aznavur çetelerinin baskınında şehit  olmuştur. 
__________________

(*) “Mutasarrıf” Osmanlı döneminde, şimdiki ilçe ile il arasındaki yerleşim yeri olan Sancağın en üst Yönetim görevlisidir                     
                                      
 Kırkağaç Belediye Reisi Emin Bey

Memleketinin zengin eşrafındandır. Yunan İzmir’e çıkınca derhal Soma cephesini kurmuş, müfrezesini kendi donatmış, beslemiş, talim vermiştir. Milli Mücadele Hareketinin kahraman ve fedakâr insanlarından biridir. Biga’dan Gönen’e doğru Aznavur takibi için 22 Mart 1920’de yapılan harekât sırasında Gönen’de şehit olmuştur.

Avukat Ramiz Bey

1885 yılında Selanik Drama Sancağında doğmuştur. Balkan savaşları sırasında Gönen’e göçmen olarak gelen Ramiz bey, 1.Dünya savaşında ihtiyat zabitliği yapmış,Gönen müdafa-i hukuk cemiyetine  katılmış, mili mücadele konusunda  halkı bilinçlendirmek için cami ve meydanlarda konuşmalar yapmıştır. Ancak kaderi Hüseyin çavuş ile 4.Nisan 1920 tarihinde Gerenler bağları mevkiinde şehit edilmiştir.

Abdi Beyzade Mehmet Bey

Gönen’in ilk Müslüman-Türk yerleşimcilerinden, Plevne  göçmenlerinden olan Mehmet bey Tahrirat Katip Refikliği yapmış, Gönen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin etkin üyelerinden biri olmuştur. Gönen Askerlik Şubesi’nde kâtiplik yaparken, bir taraftan Kuvay-ı Milliye’ye hizmet ve yardım etmiş, diğer taraftan da Aznavur ile savaşmıştır. “Gâvur imam” olarak tanınan eşkıyanın adamlarınca Gönen Tarihinin kara günü olan 4.Nisan günü evinin önünde şehit edilmiştir.

Köteylili Çakır Hasan

500 yılık köy olan Gönen Köteyli köyünden olan Çakır Hasan diğer 4 Nisan şehitleri gibi 2. Aznavur isyanı sırasındaki çatışmada şehit olmuştur.  

Sedat Günay (3 Temmuz 2015)
________________________________________
Not:  Kore, Kıbrıs ve Görev şehitleri ile ilgili yazı Bölüm -II-  olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Gönen’de doğmuş veya yaşamış olan tüm şehitlerin listesi Kaymakamlık tarafından 2008 yılında kitaplaştırılarak basılmıştır. Ancak unutulmaması bakımından şehitleri burada okuyucuya bir kez daha kısaca tanıtalım istedik. Unutmamak gerekir ki şehitler şehit olduklarında ölmezler, unutulduklarında ölürler.