6 Haziran 2015 Cumartesi

2014 Gönen Kültür Yıllığı Hakkında (Mustafa Özcan, 6 Haziran 2015)


2014 Gönen Kültür Yıllığı Hakkında

Gönen Kültür Platformu, GKP yakında idrak edeceği birinci yılında önemli somut bir ürünü ortaya çıkarmak hedefiyle 2014 Gönen Kültür Yıllığı projesi kapsamı ile çalışmalar yürütmektedir.

GKP böyle bir “Kültür Yıllığı” ile Platform’un kendi yaptığı çalışmaların yanı sıra 2014 yılı içinde Gönen’de gerçekleştirilmiş diğer kültürel faaliyetlerinin de tanıtılıp kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. Bu suretle, kültür alanının gelecekte daha verimli ve uyumlu bir işlev görmesi gaye olarak edinilmiş bulunmaktadır.  

Doğaldır ki, böyle bir kapsamda olması hedeflenen “Kültür Yıllığı”nın hazırlanması için 2014 yılında Gönen’deki kurum, dernek ve kuruluşlarca yapılmış olan kültürel etkinliklerin envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla, 2014 yılı içinde sadece toplum geneline yönelik fazla sayıda olamayan çeşitli kurum, kuruluş ve organizasyonlarca düzenlenmiş veya gerçekleştirilmiş kültür faaliyetleri kayıt altına alınmış olacaktır. Öte yandan, envanterin ileriki yıllarda yapılacak kültür planlamaları için “veri tabanı ve göstergeler” mahiyeti ile kullanılabilecek şekilde hazırlanarak kayda alınması öngörülmektedir.

Kültür Yıllığı”na konu olacak kültürel faaliyetleri yapabilecek kurum,  kuruluş ve organizasyonlar olarak Kaymakamlığın ilgili birimleri ve Belediye Kültür İşleri gibi resmi kurumlar, oda, vakıf, dernek ve birlik şeklindeki STK’lar, şirket veya şahıs şeklindeki özel tüzel kişilikler ile tüzel kişiliği olmaksızın genel için kültürel faaliyet gösterenler olduğu kayda geçirilmiştir.

Gönen Kültür Platformu tarafınca “Kültür Yıllığı”na konulması ön görülen materyal olarak GKP-Blog’ta başlangıcından bu yana yayımlanmış ve de yayımlanacak olan makale, yazı ve etkinlik duyurusu niteliğindeki görsel malzeme ve metinlerdir.
Bu kapsamda saptananlar olarak başta tarafımca hazırlanmış Gönen ile ilgili 10 civarında makale ile kitap tanıtım yazısı ve zaman içinde bunlara eklenecek olanlar olmak üzere Sedat Günay tarafından Gönen’li olarak tanınmış milletvekilleri, ordu mensupları, akademisyenler, sporcular v.b. kişileri konu edinen yazılardır. Bu yazılar için Günay’ın başlangıç ifadesini alıntılayarak

“Gönen Kültür Platformu olarak ; ‘Gönen’de doğmuş veya yetişmiş;  mesleki başarısı, veya özel yeteneği ile Gönen sınırlarını aşarak, en az yurt çapında başarı, şöhret edinerek iz bırakmış hemşerilerimizin’  kısa yaşamlarını, çalışmalarını aktararak tarihe not düşülmesini hedefledik. Bu isimleri belirlerken; saydığımız ilkelerden hareket ederek adil olmaya gayret ettik.”

şeklindeki kabul ve düşüncelerini belirteyim. Bu kapsamda ilk olarak Gönen’li Milletvekilleri ile yazısı yayımlanmaktadır. Gönen’li tanınmışlar yazı dizisi içinde belediye başkanları Abdurrahman Kural tarafından, sanayici ve iş adamaları ise tarafımca hazırlanacaktır.


Mustafa Özcan (6 Haziran 2015)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder