6 Eylül 2015 Pazar

Gönen Kültür Platformu, GKP’nin Bir Yılı Hakkında (Mustafa Özcan, 6 Eylül 2015)


Gönen Kültür Platformu, GKP’nin Bir Yılı Hakkında


Değerli okuyanlar, Gönen kültürünün geçmişini ve bugününü çeşitli yönleri ile ele alarak geleceği hakkında bir vizyon geliştirmek üzere oluşturduğumuz GKP, Gönen Kültür Platformu’nun geçen yıl Kurtuluş Günü’nde yapılan sunuş ile başlayan etkinlik takvimi 6 Eylül 2015’te bir yılını doldurmuş oluyor.

Çabaların boşa gitmeyerek ileriki yıllara erişebilmesi arzum bağlamında bu yazımda yıl içinde yapılmış GKP faaliyetlerinden kısa da olsa söz etmek istiyorum.   

Saatleri ve katılan sayısı değişmekle birlikte yaz dönemi dışında yıl boyunca Perşembe günü akşamlarına sabitlenen haftalık GKP’nin Haftalık Toplantıları, birkaç aksama hariç mutat ve düzenli bir şekilde yıl boyunca yapıla gelmiştir.

Gündem maddelerinin bazen haftanın önemine, ama genelde hazırlanmış olan Yıllık Çalışma Programı’nda incelenmek üzere belirlenmiş kültürel başlıkların sırasına göre seçildiği toplantılarda, Gönen’in arkeolojik, tarihi, coğrafik, demografik, mesleki, sportif, rekreatif, sanatsal ve benzeri kültürel boyutları mümkün olduğunca konu hakkında bilgisi olan kişilerin çağrılı katılımıyla ele alınıp tartışılmıştır.

Diğer taraftan, işlenen konular, sayısı az da olsa bazı haftalar için kısa değinmeler şeklinde olan toplantı notları olarak GKP Blog’una konularak ilgilenenlere duyurulmuştur.

İlginç bir durum ise katılım sayısında görülmüştür. 20’nin üzerinde bir sayı ile toplanılmış olduğu gibi birkaç mevcudu olan toplantılar da olmuştur. Anlaşılan odur ki, hazirun sayısı Gönenlilerin oluşuma olan merakı ve işlenen konuya olan ilgisi doğrultusunda değişen bir seyir izlemiştir.

Daha katılımcı bir mahiyette olması beklenen Blog Yazıları ise, yazar sayısı yönü ile Sedat Günay ve Mustafa Özcan’ın katkı çerçevesinin ötesine geçememişlikten ileri gelen eksik olma durumunu sürdürmektedir. Geçen yılki makale sayısının iki katını bulan, hatta aşan bu yılki makaleler sayı itibari ile 15’’ten fazla özgün denemeyi bir araya getirmiş olup Gönen’in kültür değerlerinin kaydına yönelik bir girişimdir.

GKP dâhil Gönen’de 2014 Yılında yapılmış kültürel etkinliklerinin ileriki yıllarda olabilecek envanteri için kayda geçirmeyi hedefleyen özgül bir nitelikteki Gönen Kültür Yıllığı (http://gonenkulturplatformu.blogspot.com.tr/2015/06/2014-gonen-kultur-yllg-hakknda-mustafa.html) projesiyse Platform dışı diğer kuruluş ve kurumların 2014’te yaptıkları önemli etkinliklerin kronolojik kayıtlarının ilgililerinden gelmesini beklemektedir.

Müşterek ve kendiliğindenci çabaların gelişerek artması dileğimle nice yıllara…


Mustafa Özcan (6 Eylül 2015)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder